A A A A

Strona główna

Nasze motto: „Kreatywni w Radości ”, czyli kreatywni w każdym swoim i wspólnym działaniu i zawsze radośni w swoich wyzwaniach, marzeniach i działaniu.

Filia Radość Wawerskiego Centrum Kultury dawniej Klub Radość mieści się w  nowej siedzibie przy ulicy ul. Powojowej 2 w Warszawie. Historia miejsca liczy ponad trzydzieści lat…
Wawer staje się coraz bardziej autonomiczny. Nasze nowe potrzeby to powrót do normalności i patrzenie w przyszłość, chęć życia w  przyjaznym, pełnym zieleni i ekologicznym otoczeniu Wawra. Istnieje wyraźna potrzeba budowania wizji kultury jako "Planeta Wawer".
Mieszkańcy  mają dużą świadomość sytuacji ekologicznej na świecie i często poruszają te tematy, potrzebują ciągłych bodźców do budowania swojej świadomości i postawy proekologicznej, dlatego rok 2022 pragniemy poświęcić między innymi ochronie wody jako źródła życia i wszystkim jej aspektom.
Celem Kulturoteki jest zaproszenie mieszkańców dzielnicy do świadomego uczestnictwa w kulturze w przyjaznym miejscu, w którym mogą rozwijać swoje zainteresowania, talenty i kreatywne spojrzenie na świat, czasem „w rytmie slow”, a czasem w „Metropolii Wawer”. Zbudowanie oferty zajęć, edukacji kulturalnej i wydarzeń artystycznych „blisko domu” o różnorodnym charakterze, zaspakajającej potrzeby mieszkańców Radości.

Misja

Misją Fili Radość jest interdyscyplinarność, łączenie wielu dziedzin sztuki, uruchomienie działań parateatralnych, ponieważ myślenie językiem teatru wzbudza wyobraźnię na wielu płaszczyznach i jest znakomitym narzędziem edukacji kulturalnej.

Wydarzenia cykliczne

„Spektakle teatralne dla dzieci”, „Niezwykłe instrumenty”, „Scena monodramu”, koncerty plenerowe, pikniki, spotkania sąsiedzkie, warsztaty dla seniorów.

Projekty realizowane w WCK Filia Radość

„AKTYWNI W RADOŚCI” , to cykl warsztatów plastycznych i teatralnych, spotkań z literaturą, historią sztuki i ruchem na świeżym powietrzu. Partnerem projektu jest Biblioteka Publiczna w dzielnicy Wawer. Warsztaty odbywają się w jedną niedzielę w miesiącu nad Czarnym Stawem.
„HOP SIUP scenerię do bajki zrób”, to cykliczne warsztaty teatralno – plastyczne. Do każdych zajęć jest napisany scenariusz, który zawiera fragmenty bajek. Warsztaty podlegają określonej formie plastycznej, nawiązującej do historii sztuki, teatru. Warsztaty "Hop Siup" umożliwiają rozwinięcie umiejętności kreatywnego myślenia, wyobraźni i śmiałości wypowiedzi artystycznej. To „Teatr w pigułce”. Projekt nagrodzony WNEK 2019 roku.
„EKOORIENTACJA” – comiesięczne warsztaty poświęcone ekologii, zagadnieniom związanym z kryzysem klimatycznym, ze zrównoważonym stylem życia i z filozofią ekologii.

Zajęcia

Nasze zajęcia sekcyjne to nauka gry na instrumentach. Zajęcia plastyczne i graffiti, oraz wokalne i emisja głosu. Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży.
A dla najmłodszych: sensoplastyka, muzyczny angielski, muzyczne przedszkole oraz Klub Malucha „Brzdąc”.

https://wck-wawer.pl/zajecia

Naszym priorytetem jest budowanie edukacji kulturalnej - nowatorskiej a jednocześnie mocno opartej o tradycję. Nowatorskość edukacji, czerpanie z tradycji kultury, sztuki i ekologii pokazujemy za pomocą współczesnych środków wyrazu. Nowoczesnego kierunek edukacji kulturalnej, pozwoli nam dotrzeć do młodego odbiorcy i rodzin, umocnić w nich potencjał twórczy i ciekawość świata.
Obiekt jest wyposażony w nowoczesną infrastrukturę, posiada salę widowiskową oraz scenę „plenerową pod żaglem”. Budynek jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością.

Zapraszamy do kontaktu

Powojowa 2, 04-860 Warszawa
tel. 22 277 49 64, 514 863 281

radosc@wck-wawer.pl, facebook.com/WCKFiliaRadosc

Rachunek do wpłat dla uczestników: 70 1240 6159 1111 0010 5908 4140

Tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika, nazwa zajęć, miesiąc.