A A A A

Strona główna

Zapraszamy do Kulturoteki w Radości przy ul. Powojowej 2.

Jesteśmy w Radości od 35 lat... Nasza historia zatoczyła koło, ponieważ w tym samym miejscu w styczniu 1983 roku rozpoczął działalność Osiedlowy Dom Kultury "Radość", wówczas pod adresem ul. Junaków 24, teraz ul. Powojowa 2. 

Nasze propozycje działań i zajęć to przede wszystkim edukacja kulturalna, w szerokim tego słowa znaczeniu. Mieszczą się w niej niemal wszystkie zajęcia jakie prowadzimy, czyli zajęcia plastyczne, rysunku i malarstwa, baletu, tańca, nauki gry, wokalne, warsztatów rękodzielniczych i wiele innych. Edukacja kulturalna to także prelekcje i pogadanki, zajęcia warsztatowe, etnograficzne i edukacyjne. To również organizowane przez nas koncerty, przedstawienia teatralne i imprezy okolicznościowe. To także współpraca z Mieszkancami, organizacjami pozarządowymi, filiami Wawerskiego Centrum Kultury, ale też z innymi podmiotami także prywatnymi. 

Nasze cele to przede wszystkim edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, integrowanie społeczności lokalnych poprzez współtworzenie warunków do kultywowania
i rozwijania narodowych, etnicznych, regionalnych, środowiskowych wartości kulturowych, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, rozbudzanie i wspomaganie społecznej aktywności kulturalnej, współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach. Cele te realizujemy poprzez organizowanie poszczególnych wydarzeń: koncertów, przedstawień teatralnych, prelekcji i pogadanek, projektów  i imprez okolicznościowych.

Działalność filii Radość to także stałe zajęcia sekcyjne. Dużą popularnością cieszą się sekcje nauki gry na fortepianie, baletu i tańca, zespół wokalny dla dorosłych i sekcje plastych.
Nasza oferta w znaczny sposób została wzbogacona dzięki dofinansowaniu z Budżetu Partycypacyjnego projektów  w 2018 „Relaks w Radości” i „Klub podróżnika”, a w roku 2019 "Estradowa Radość", "Poetycka Radość","Kino za regałem".

W filii Radość pracujemy z pasją, staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności, realizować innowacyjne projekty. Wyróżniamy się na kulturalnej mapie miasta dwoma imprezami: Przeglądem Twórczości Muzycznej Dzieci i Młodzieży „Kogucik”  - jako pierwsi w Warszawie zorganizowaliśmy konkurs dla amatorów grających muzykę klasyczną oraz Przeglądem Piosenki Europejskiej „Nutka Poliglotka” - jedyny na terenie Warszawy konkurs wokalny organizowany przez dom kultury dla wokalistów śpiewających w językach obcych. Swoją pracę traktujemy jako misję, staramy się rozwijać, wychodzić naprzeciw mieszkańcom i odbiorcom. Filia Radość jest miejscem, gdzie mieszkańcy osiedla mogą realizować swoje pasje, nabywać nowych umiejętności  lub  zwyczajnie miło spędzać czas.