A A A A

Strona główna

Wawerskie Centrum Kultury Filia Marysin istnieje w Marysinie Wawerskim od roku 1971. Zajmuje się tworzeniem, promocją, upowszechnianiem i ochroną kultury oraz kreowaniem lokalnej tożsamości kulturowej.

Celem Filii Marysin jest organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej i kulturalnej skierowanej do odbiorców wszystkich grup wiekowych a także pobudzanie aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców, prezentacja amatorskiego i profesjonalnego ruchu artystycznego. Stara się dotrzeć do jak największej liczby odbiorców dzielnicy poprzez organizację koncertów, konkursów, plenerów, wystaw, odczytów, warsztatów, imprez okolicznościowych i zajęć w sekcjach zainteresowań takich jak: balet, taniec nowoczesny, towarzyski i cygański, capoeira, nauka gry na instrumentach, plastyka, rysunek, ceramika, zajęcia ruchowe i plastyczne dla maluchów oraz warsztaty dla seniorów.

Współpracując z partnerami (spółdzielnią mieszkaniową, placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi) realizuje różnorodne projekty, chcąc w ten sposób w jak największym stopniu zaspokoić potrzeby mieszkańców. Organizuje także imprezy cykliczne takie jak: Wawerski Przegląd Tańca Nowoczesnego, konkurs „Szopka betlejemska, koncerty muzyczne – rodzinne, noworoczne, okolicznościowe a także akcje „Lato i Zima w Mieście”.

Chętnie podejmie się realizacji pomysłów kulturalnych mieszkańców. Czeka na Państwa inicjatywy! Propozycje można zgłaszać poprzez formularz na stronie www.wck-wawer.pl