A A A A

Wystawa prac malarskich WTUTW w WCK filia Anin

Wernisaż wystawy praca malarskich uczestników warsztatów prac plastycznych Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytety Trzeciego Wieku pod hasłem "Z pracowni i pleneru (Kazimierz Dolny)", która odbya się w WCK filia Anin 23 stycznia 2016 r.
Wystawę otworzyła artysta plastyk Wiesława Zborowska.