Serwis korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Jeżeli chcesz zmienić ustawienia dotyczące cookies, możesz to zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Rozumiemy, że kontynuując przeglądanie naszej strony wyrażasz zgodę na użycie plików cookies

Czas na kulturę

Wawer na Urzeczu - dr Łukasz Maurycy Stanaszek

Dawne osiedla położone wzdłuż tzw. linii otwockiej, których czytelną pozostałością są wdzięcznie brzmiące nazwy kolejowych stacji począwszy od Wawra aż po Otwock, rzadko kiedy kojarzą się z Wisłą oraz z Urzeczem, regionem etnograficznym ściśle związanym z

GEN HIPOKRYZJI - Wywiad z GRZEGORZEM JARZYNĄ

Grzegorz Jarzyna, reżyser i dyrektor TR Warszawa: Żyjemy w systemie opartym na strachu i zniewoleniu. Jego istotą jest komercyjna eksploatacja konsumentów. Dzięki teatrowi możemy się z niego „wylogować”.

Kultura nadaje sens życiu

Wywiad z Elżbietą Dzikowską - podróżniczką, historykiem sztuki, sinologiem, reżyserem i autorką programów tv i radiowych

Archiwum

Czekamy na Twoje pomysły!

verification code

Partnerzy

Logo Dzielnica Wawer
Logo Miasto Stołeczne Warszawa
Logo OSiR
Logo ZGN
Logo Instytut Teatralny
Logo Kino za rogiem
Logo Ferio
Logo Społeczne Ognisko Muzyczne
Logo wpek
Logo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Logo Stacja Muzeum
Logo WCK WOLA
Logo KINOkawiarna Stacja Falenica
Logo SP 105
Logo Rok Rzeki Wisły 2017
Logo Wiadomości Sąsiedzkie
Logo OPS
Logo CKWilanów
Logo TR Warszawa

O nas

Kultura przekracza granice i łączy ludzi...

Obserwujemy, że dzięki wiedzy naukowej i technice dokonuje się zauważalny postęp ludzkości. Technika i technologie są w ogromnym rozkwicie. To budzi obawy czy te zjawiska nie są zagrożeniem dla cennych wartości kultury. Z punktu widzenia instytucji kultury warto uświadomić sobie ten proces ale też reagować tak, aby kultura i sztuka nie zostały zepchnięte na margines.

Holistyczne spojrzenie na kulturę pozwala zdefiniować ją jako całość złożoną z duchowych, materialnych i intelektualnych cech charakteryzujących społeczeństwo. Kultura to nie tylko sztuka to także systemy wartości, style życia, tradycje, umiejętność współpracy, tolerancja. Podstawową rolą instytucji kultury jest szerokie wsparcie dla twórczych postaw, edukacja kulturalna, sprzyjanie rozwojowi aktywności kulturalnej, ujawnianie talentów, odkrywanie pasji ale też poszukiwanie i wychowywanie świadomych uczestników kultury. W szybko zmieniającej się rzeczywistości nie ma stałego modelu uczestnictwa w kulturze. Zmienia się wokół nas przestrzeń, pojawiają się nowi mieszkańcy, nowi odbiorcy z nowymi potrzebami i oczekiwaniami. Dzisiejszy uczestnik kultury dostaje dość urozmaiconą ofertę kulturalną i najczęściej korzysta z globalnych i nieograniczonych zasobów poprzez Internet jak również telewizję. Natomiast kontakty za pośrednictwem tradycyjnych instytucji kultury cieszą się coraz mniejszym powodzeniem. Dlatego ważną rolą instytucji kultury, w tym Wawerskiego Centrum Kultury, jest tworzenie i wspieranie licznych grup twórczych, budowanie więzi i integrowanie społeczności lokalnej wokół projektów kulturalnych ale też tworzenie takiej oferty, która zachęci ludzi do wychodzenia z domu i umożliwi dostęp do kultury wszystkim grupom społecznym. Naszym zadaniem jest także wspieranie postaw partycypacyjnych mieszkańców i zachęcanie ich do wspólnego budowania programu, w celu zmniejszania kręgów „ kanapowego odbiorcy”, jak i popularności konsumpcyjnego stylu życia, na rzecz postaw aktywnych, kreatywnych i twórczych. Ważnym elementem naszej strategii działania jest zatem szerokie budowanie procesów integracyjnych, kultury współpracy i partnerstw w bliższym i dalszym otoczeniu. Budując projekty i programy sprzyjające szerszej aktywności mieszkańców, poszukując większej ilości odbiorców, należy jednak pamiętać, że zagrożeniem może być wyrównywanie poziomu do najmniej wymagających i mało wybrednych kręgów.

Dlatego ważna jest szeroka i umiejętna edukacja kulturalna, najmłodszych ale też młodzieży licealnej, którą nowe systemy nauczania pozbawiły kontaktu ze sztuką, jak również wszystkich, których warunki życiowe wykluczyły z tej szansy, zmierzająca do kształtowania świadomego odbiorcy. Naszym zadaniem jest intensywne oddziaływanie edukacyjne i wpływanie na kształtowanie młodego człowieka, wielostronne wzbogacanie go, zwiększanie jego wrażliwości społecznej i estetycznej oraz wyzwalanie twórczej ekspresji.

Ważnym elementem działania jest też stwarzanie na warsztatach i spotkaniach artystycznych takich sytuacji, które umożliwią aktywne uczestnictwo w kulturze, które będą wyzwalały potrzeby i nawyki kulturalne, jak również będą uczyły właściwego stosunku do innych. Jestem zwolennikiem wychowywania i terapii przez sztukę. Dlatego w budowaniu programu Wawerskiego Centrum Kultury, stawiam nie tylko na element uczestnictwa ale również na twórczą realizację siebie i budowanie trwałych podstaw wiedzy o kulturze i sztuce.

Chcemy przez swoje działania stwarzać warunki do zrozumienia procesów kulturalnych jak również społecznych, przybliżając często to co jest nam obce. Będziemy zmieniać utarte schematy. Chciałabym abyśmy razem z moim zespołem i uczestnikami uczyli się tworzyć kulturę, aby duch triumfował nad materią, nad konsumpcją, nad wszechobecna reklamą, abyśmy uczyli się wspólnie odkrywać piękno duchowe, ukryte talenty i robili w życiu to co bardzo chcemy a nie to co musimy.

Chcemy być szansą dla sztuki amatorskiej, która pozwala każdemu poczuć się artystą i dla szeroko rozumianej kultury społeczności lokalnej. Poprzez spektakle teatralne, poprzez teatr tańca i bogactwo projektów muzycznych, plastycznych i społecznych będziemy uczyć podejścia do wyzwań dzisiejszej rzeczywistości, będziemy uczyć tolerancji dla odmiennych postaw i zachowań. Takie są wymogi dzisiejszego świata wobec nas, wobec nowoczesnej instytucji kultury i należy podjąć wszelkie starania i uwierzyć, że to właśnie kultura może decydować o postępie ludzkości, że kultura przekracza granice i łączy ludzi. To są dla mnie Nowe Ogrody Kultury.


Barbara Karniewska
Dyrektor Wawerskiego Centrum Kultury


Strefa Kreatywności

Instytucje kultury muszą się zmieniać tak, jak zmienia się świat wokół nich. Powinny być atrakcyjnym centrum życia i edukacji lokalnej społeczności. Mając powyższe na uwadze w dzielnicy Wawer zaproponowano reformę działających dotychczas osobno osiedlowych klubów kultury i połączono je wszystkie, łącznie z Wawerską Strefą Kultury, w jedną strukturę pn. Wawerskie Centrum Kultury. Nowa wizja wyłoniła się z konsultacji społecznych i „Społecznego programu rozwoju kultury w Wawrze”. Powstała też z konieczności zbudowania instytucji bardziej innowacyjnej i nowoczesnej – takiej, która aktywnie włączy pomysły mieszkańców, stworzy z nimi program, a przede wszystkim zainspiruje ich do działań artystycznych i kulturalnych. W dzisiejszej „kulturze ekranu” i „kanapowego odbiorcy” niezwykle ważne jest stymulowanie mieszkańców do działania, do spotkań, do współtworzenia i pokazywanie im otwartości oraz gotowości pomocy przy realizacji ich pomysłów. Naszym zadaniem jest też przełamywanie schematów i podziału na tradycyjne zajęcia (sekcje: muzyczne, plastyczne, taneczne) na rzecz zajęć interdyscyplinarnych, różnych przedsięwzięć międzypokoleniowych, projektów i innowacyjnych form działalności (twórcze warsztaty, happeningi, instalacje). Tworzenie nowej instytucji to szansa na otwarcie się na nowe środowiska i grupy społeczne; to także szansa na otwartość na zmiany i eksperyment.

Nowoczesna instytucja kultury powinna systematycznie badać obszary potrzeb, powinna umiejętnie budować relacje sąsiedzkie i mechanizm lojalnościowy. Budowanie relacji ze światem zewnętrznym, poprzez szeroką współpracę z organizacjami pozarządowymi, lokalnym biznesem, ośrodkami pomocy społecznej, szkołami i mieszkańcami, będzie jednym z priorytetów Wawerskiego Centrum Kultury.

Zadaniem instytucji kultury jest szerokie wsparcie edukacyjne dla różnych grup społecznych, jak również pobudzanie kreatywności, animowanie i integracja społeczna. Są to działania prowadzące do podnoszenia jakości życia i kształtowania świadomego odbiorcy kultury. Będziemy korzystać z dobrych praktyk, szukając też nowych pomysłów i inspiracji, stymulując się wzajemnie do poznawania nowego. W tym celu został powołany w Wawerskim Centrum Kultury Dział Animacji Kultury i Projektów, który będzie wsparciem dla wszystkich filii w poszukiwaniu nowych metod pracy, nowych wyzwań i innowacyjnych pomysłów. Zbadamy, jakie są potrzeby wawerskiego odbiorcy kultury i ustalimy, jak będziemy działać. Stworzymy program adekwatny do potrzeb zamieszkującej dzielnicę Wawer, ciągle poszerzającej się społeczności.

Wykreowana na mapie Warszawy nowa instytucja kultury ma szansę na budowanie swojego wizerunku od początku i dostaje też szansę na dotarcie do nowych środowisk. Będziemy konsekwentnie i efektywnie budować wizerunek Wawerskiego Centrum Kultury. Będziemy budować nowe relacje z publicznością i uczestnikami projektów, ale trzeba też umiejętnie podtrzymywać te relacje w przyszłości.

Wawerskie Centrum Kultury to sześć osiedlowych klubów kultury (obecnie filii WCK), to także Wawerska Strefa Kultury (w Międzylesiu), w której budujemy Strefę Młodzieży, Strefę NGO’s i Strefę Kreatywności otwartą dla wszystkich mieszkańców Wawra. Kreatywność nie jest zarezerwowana wyłącznie dla ludzi praktykujących zawodowo jedną z tradycyjnych form sztuki. Wierzę, że drzemie ona w każdym z nas, każdy z nas posiada zdolności twórcze, których nie wolno pozostawić przypadkowi.

Zapraszam do współtworzenia Wawerskiego Centrum Kultury, które będzie miejscem wielu doświadczeń społecznych i artystycznych, a inspiracją do nich niech będzie bogactwo historii Wawra, piękna natura, aktywni mieszkańcy i kreatywny zespół.

Barbara Karniewska
Dyrektor Wawerskiego Centrum Kultury