A A A A

Strefa Zajęć

WPŁATY NA KONTO

Wawerskie Centrum Kultury
04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1a
nr konta 02 1240 6159 1111 0010 5878 9611

W treści wpisać: imię i nazwisko, nazwę sekcji, za jaki miesiąc wnosi się opłatę

REGULAMIN UCZESTNIKA ZAJĘĆ
KARTA UCZESTNIKA ZAJĘĆ

KLUBIK MALUCHA - ZAJĘCIA PLASTYCZNE  Z OPIEKUNAMI / WTOREK / GODZ.17.15 / DZIECI 1,5 - 3 lat
Wtorek: 17.15 - 17.45
Instruktor: Joanna Bereda
Opłata: 50 zł/m-c

Zajęcia mają na celu ukazanie plastyki jako elementu dobrej zabawy, rozwijającej zdolności manualne, zmysł obserwacji, uwrażliwienie na otaczający świat. Umożliwiają dzieciom kontakt z różnorodnymi materiałami plastycznymi (bezpiecznymi dla dzieci), poznawanie kształtów i kolorów, czerpanie radości z pracy twórczej. Pozwalają dzieciom na kontakt z rówieśnikami oraz nabycie umiejętności pracy w grupie. Zajęcia są zaplanowane tak, aby wspomagać dzieci w rozwoju małej i dużej motoryki, rozwoju świadomości własnego ciała i stosunków przestrzennych, równowagi oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 

ZAJECIA MUZYCZNO - RUCHOWE DLA DZIECI Z OPIEKUNAMI / ŚRODA / GODZ. 17.00 / DZIECI 1,5 - 3 LAT 
Środa: 17.00 - 17.30
Instruktor: Anna Jurkowska
Opłata: 40 zł/m-c

Zajęcia opierać się będą na edukacji przez zabawę, wykorzystanie elementów pedagogiki zabawy podczas pracy z dziećmi. Metoda pedagogiki zabawy emocjonalnie angażuje wszystkich uczestników, pobudza ich do twórczego działania, a także inspiruje do maksymalnego wykorzystania swoich możliwości. Niesie ona za sobą jednocześnie mnóstwo radości i satysfakcji. Podczas pracy z małymi dziećmi, za pomocą tej metody, można przekazać wiele informacji w sposób praktyczny, jednocześnie pozwala ona nabyć umiejętność uczenia się bez nudy. Istotą zajęć jest dążenie do poznania każdego dziecka indywidualnie, zarówno przez prowadzącą zajęcia, jak i rodzica biorącego udział w zajęciach, co podczas pracy grupowej pomaga na oparciu zajęć o potrzeby i zainteresowania dzieci.

 

BALET - RÓŻOWY BALECIK  / PONIEDZIAŁEK, PIĄTEK / GODZ.16.30 / DZIECI 4-6 LAT
Poniedziałek: 16.30 - 17.00 
Piątek: 16.30 - 17.00
Instruktor: Anna Jurkowska
Opłata: 70 zł/m-c

Na zajęciach uczymy prawidłowej postawy ciała (stop wadom kręgosłupa!), koordynacji ruchowej, skupienia i koncentracji, ładnego poruszania się. Jednak nie zapominamy, że nauka tańca to świetna zabawa! Zajęcia baletowe dla dzieci to podstawowe ćwiczenia klasyczne wzbogacone o zabawy, wpływające na równowagę, postawę sylwetki, wzmocnienie ciała. Zajęcia rozwijające: koordynację ruchową, pamięć wzrokową i mięśniową, poczucie rytmu i wrażliwość muzyczną.

 

CERAMIKA - MALI GARNCARZE / WTOREK , CZWARTEK / GODZ . 16.00 / DZIECI 5 - 7 LAT
Wtorek i czwartek: 16.00 - 17.00
Instruktor: Joanna Bereda
Opłata:  80 zł/m-c

CERAMIKA - MŁODZI CERAMICY /  CZWARTEK / GODZ . 17.30 / DZIECI OD 8  LAT
Czwartek: 17.30 - 19.00
Instruktor: Joanna Bereda
Opłata: 90 zł/m-c

Zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia ceramiczne, pozwalające uczestniczyć w prawdziwym procesie twórczym za pomocą tradycyjnych technik. Lepimy, drążymy, wygniatamy ręcznie. W czasach, kiedy większość przedmiotów codziennego użytku to uproszczone estetycznie, sklepowe produkty, gwarantujemy radość, wynikającą z możliwości nadania im indywidualnych cech estetycznych oraz wielką, twórczą satysfakcję. Zajęcia ceramiczne w naszej pracowni są też znakomitym treningiem, który może być ważnym elementem terapii manualnej, rozwijającej wyobraźnię przestrzenną (praca w bryle), połączonej z nauką myślenia abstrakcyjnego. Zajęcia pozwalają na czerpanie satysfakcji z własnoręcznie wykonanej pracy.

 

FORMACJA TANECZNA FLESZ I / ŚRODA, PIĄTEK / GODZ.17.30 i GODZ.16.30 / DZIECI 6 - 8 LAT
Środa: 17.30 - 18.30, piatek: 17.00 - 18.00
Instruktor: Anna Jurkowska
Opłata: 90 zł/m-c

FORMACJA TANECZNA FLESZ II /ŚRODA, PIĄTEK / GODZ.18.30  i GODZ.17.30  / DZIECI 9 - 13 LAT
Środa: 18.30 - 19.30, piatek: 18.00 - 19.00
Instruktor: Anna Jurkowska
Opłata: 90 zł/m-c

Zajęcia opierać się będą na przekazywaniu wiedzy z zakresu tańca towarzyskiego i disco oraz technik jego wykonywania w choreografiach tanecznych. Program zajęć bazuje na podstawowych krokach tańców latynoamerykańskich, standardowych, disco oraz na poznaniu przez dzieci istoty tańca i specyfiki grupy, jaką jest „Formacja Taneczna” – zespół taneczny. Zajęcia inspirują uczestników do maksymalnego wykorzystania swoich możliwości. Zdobyte umiejętności prezentujemy poprzez udział w festiwalach, przeglądach i turniejach tanecznych. Celem zajęć jest wszechstronny rozwój dziecka poprzez wykorzystanie elementów tańców towarzyskich oraz dyskotekowych, pobudzenie dzieci do twórczego działania, rozwój koordynacji ruchowej, motoryki, umiejętności obserwacji, nauka umiejętności pracy w grupie oraz radość i satysfakcja z tańca.

FORMACJA TANECZNA  dla 5-cio LATKÓW / PONIEDZIAŁEK /  GODZ.17.00  / DZIECI 5 LAT
Poniedziałek: 17.00 - 18.00,
Instruktor: Anna Jurkowska
Opłata: 60 zł/m-c

 

ARTYSTYCZNA KUŹNIA / PIĄTEK / GODZ. 18.00 / MŁODZIEŻ, DOROŚLI
Piątek: 18.00 - 19.00   (pierwszy i trzeci piątek miesiąca)
Instruktor: Joanna Bereda
Opłata: 25 zł/spotkanie

Zajęcia tematyczne, wykorzystujące różne techniki plastyczne. Rozwijają kreatywność, wyobraźnię przestrzenną, sprawność manualną.Kształtują poczucie estetyki, uczą cierpliwości i staranności ale przede wszystkim dają dużo radości i satysfakcji z wykonywanej pracy.

 

NAUKA GRY NA GITARZE / WTOREK / GODZ.14.00 / DZIECI, MŁODZIEŻ
Wtorek: 14.00 - 20.00 - zajecia w grupach
Instruktor: Magdalena Słoma
Opłata: 80 zł/m-c

Celem spotkań z instruktorem jest poznawanie i doskonalenie technik gitarowych w oparciu o wybrane ćwiczenia ze szkoły gry na gitarze; chwytów gitarowych i sposobów akompaniowania do piosenek wybranych przez uczniów oraz utworów muzyki rozrywkowej. Ponadto uczestnicy doskonalą umiejętności samodzielnego opracowania utworów muzyki klasycznej i popularnej (zapis nutowy oraz tabulatura). Gra na gitarze jest doskonałym sposobem aby zwiększyć poziom naturalnej kreatywności. Znacząco poprawia samopoczucie redukując stres, nie ważne czy jesteś osobą młodą czy starszą. Także grajmy, cieszmy się, bawmy i miejmy wpływ na swoją bogatą przyszłość!

 

NAUKA GRY NA PIANINIE, KEYBOARDZIE / PONIEDZIAŁEK, CZWARTEK / ZAJĘCIA INDYWIDUALNE / WSZYSCY  
Poniedziałek: 13.00 – 17.00
Czwartek: 14.00 – 20.00
Instruktor: Maciej Draus
Opłata: 30 zł/30 minut

Zajęcia przygotowują do muzykowania w ruchu amatorskim, umożliwiają udział w popisach, występach i koncertach. Są okazją do wystąpienia przed publicznością  podczas uroczystości środowiskowych i rodzinnych. Uczestnicy mają możliwość zaprezentowania postępów w nauce   w czasie imprez towarzyszących wernisażom, ważnym świętom i wydarzeniom w placówce. W wielu badaniach stwierdzono, że gra na pianinie ma ogromny wpływ na rozwój mózgu na wielu płaszczyznach. Co ciekawe, największy wpływ odnotowany jest w przypadku wczesnego rozpoczęcia gry. Najlepiej, jak twierdzą naukowcy, przed ukończeniem 7 roku życia. Gra na pianinie uczy dyscypliny oraz systematyczności, które są niezbędne aby osiągnąć sukces w każdej dziedzinie życia. Oprócz czystej przyjemności płynącej z gry samej w sobie, najbardziej korzysta mózg, bez znaczenia w jakim jesteś wieku. Gra na pianinie jest doskonałym sposobem aby zwiększyć poziom naturalnej kreatywności. Wykształca w człowieku umiejętność doskonałej koncentracji, która może mieć przełożenie na inne dziedziny życia. Znacząco poprawia samopoczucie redukując stres, nie ważne czy jesteś osobą młodą czy starszą. Przyjemność z gry na pianinie można czerpać w każdym wieku.

 

PLASTYKA AKADEMIA WYOBRAŹNI / PONIEDZIAŁEK, ŚRODA / GODZ. 16.00 / DZIECI 4 - 6 LAT
Poniedziałek i środa: 16.00 – 16.45
Instruktor: Joanna Bereda
Opłata: 80 zł/m-c

PLASTYKA KRAINA FANTAZJI / PONIEDZIAŁEK, ŚRODA / GODZ. 17.00 / DZIECI 7 - 9 LAT
Poniedziałek i środa: 17:00 - 18:00 
Instruktor: Joanna Bereda
Opłata: 80 zł/m-c

Celem zajęć jest nie tylko zapoznanie dzieci z różnymi formami działań plastycznych takich jak: malarstwo, rysunek, praca w plastelinie, wycinanki ale również usprawnienie manualne tak niezbędne do rozwoju każdego dziecka. U najmłodszych uczestników staramy się wykształcić podstawowe nawyki i umiejętności warsztatowe, ale przede wszystkim wzbudzić ich zainteresowanie działalnością plastyczną.  Dzieci zajmują się rysunkiem, malarstwem oraz technikami mieszanymi. Spotkania urozmaicane są krótszymi zadaniami związanymi z: techniką origami, lepieniem z masy solnej, malowaniem na szkle, wydzieraniem, wycinaniem i wyklejaniem z wykorzystaniem papieru, różnych materiałów i tkanin.

 

RYSUNEK SZTALUGOWY/ MALARSTWO  / PONIEDZIAŁEK, ŚRODA / GODZ. 18.00 / DZIECI I MŁODZIEŻ 10-13 LAT
Poniedziałek i środa: 18.00 – 19.30
Instruktor: Joanna Bereda
Opłata: 90 zł/m-c

Wprowadzenie do rysunku sztalugowego uwrażliwiające na proporcje, kompozycję, na cechy poszczególnych obiektów oraz na relację pomiędzy nimi. Ćwiczenia utrwalające zasady, rysowanie pod okiem instruktora. Stopień skomplikowania rysowanych kompozycji jest dobrany w zależności od przedziału wiekowego i poziomu grupy, ew. podniesiony w miarę postępów. Zajęcia te rozwijają wyczucie przestrzeni - przydatne zarówno w rysunku jak i w życiu codziennym. Pomagają w rozwoju wyczucia kompozycji i wrażliwość estetyczną, pozwalają wyrobić połączenie oko – ręka, niezbędne w dalszym rozwoju ogólnoplastycznym. Dodatkowo zajęcia uczą oddawać charakter obserwowanego przedmiotu poprzez dobranie kreski i techniki rysunkowej.

 

REKWIZYTORNIA / PIĄTEK / GODZ. 16.00 / DZIECI OD 9 LAT
Piątek: 16.00 - 17.30 - pierwszy i trzeci w miesiącu
Instruktor: Joanna Bereda
Opłata: 25 zł/za spotkanie

Zajęcia będą prowadzone dwa razy w miesiącu ( w pierwszy i  trzeci piątek miesiąca). Mają na celu zapoznanie się z podstawowymi technikami lalkarskimi oraz sposobami ich animacji (teatr cieni, mała etiuda na zakończenie zajęć). Uczestnicy zajęć wykonują własne postacie lalek (pacynka, marionetka, kukiełka, jawajka) oraz elementów dekoracji (postać w stroju scenicznym). Zajęcia zapoznają dzieci i młodzież z plastyczną i techniczną stroną teatru.Zajęcia umożliwiają poznanie kulis i technicznej strony teatru, obcowanie z literaturą dziecięcą i sceniczną. Mają na celu rozwijanie wyobraźni przestrzennej, rozwiązywanie problemów technicznych ( nabywanie umiejętności plastyczno-technicznych), kreatywności i samodzielności myślenia oraz czerpania radości z pracy w grupie

 

KLUB SENIORA / ŚRODA, PIATEK / GODZ.13.00 / DOROŚLI  /grupa tańca cygańskiego/
Środa, piatek: 13.00 - 15.00
Instruktor: Ewa Lipińska
Nieodpłatne

Klub Seniora to miejsce spotkań osób starszych. Seniorzy spotykają się w środy, spędzają razem czas, rozwijają zainteresowania. Dla Klubu Seniora organizowane są m.in. zabawy taneczne, koncerty, zajęcia gimnastyczne i inne zajęcia, zależnie od pomysłu członków oraz możliwości finansowych naszej placówki. Spotkania w Klubie Seniora to dobry sposób do poznania nowych ludzi. Klub Seniora umożliwia także realizację własnych pasji. Stanowi źródło niewyczerpanych inspiracji, pole wymiany doświadczeń i poglądów. Najważniejsza jest jednak rodzinna atmosfera i możliwość zrobienia czegoś razem. Uczestnictwo we wspólnocie ofiaruje także poczucie jedności i przynależności do grupy, które jest bezcenne.

 

Fitness / PONIEDZIAŁEK,ŚRODA / GODZ.19.15 i GODZ. 19.30 / MŁODZIEŻ, DOROŚLI
Poniedziałek: 19.15 - 20.15 , środa: 19.30 - 20.30
Instruktor: Anna Jurkowska
Opłata: 90 zł/m-c

Na format zajęć składają się szybkie i wolne ruchy wzmacniające i rzeźbiące sylwetkę w sposób charakterystyczny dla fitness, ale przede wszystkim zumba to świetna zabawa. Uczestnicy treningu często nawet nie zdają sobie sprawy z tego, jak intensywnie ćwiczą. Nieskomplikowane kroki taneczne, urozmaicone kombinacje ruchów i energiczna muzyka stwarzają atmosferę świetnej imprezy i totalnie porywają nas do zabawy. Bardzo dynamiczna i ekscytująca mieszanka rytmów latynoskich tj. merengue, salsa, cumbia, reggaeton, flamenco, samba, taniec brzucha, cha-cha, rumba, twist i wiele innych. Ale tak naprawdę do konkretnych układów można wpleść wszystko, nawet taniec brzucha, czy hip- hop. Ważne, by były to rytmy, przy których „nogi same rwą się do tańca”, a dusza pragnie gorącej zabawy. A zatem zapraszamy do zabawy!

 

TANIEC TOWARZYSKI / WTOREK / GODZ. 19.00 / MŁODZIEŻ, DOROŚLI
Wtorek: 19.00 - 20.00
Instruktor: Paweł Goc
Opłata: nieodpłatnie

Taniec towarzyski to nie tylko rozrywka, ale również sposób na stres, dobre samopoczucie, radość, odprężenie umysłu, relaks i aktywna forma spędzania czasu wolnego. Proponujemy taniec od podstaw - naukę prostych figur i choreografii do wykorzystania  przy różnych imprezach okolicznościowych i spotkaniach towarzyskich. Na zajęciach poznacie przystępnie opracowane kroki różnych tańców takich jak samba, quickstep, chacha, swing i wielu innych.

CAPOEIRA / PONIEDZIAŁEK, CZWARTEK / GODZ. 18.15 i GODZ. 18.00 / MŁODZIEŻ, DOROŚLI
Poniedziałek: 18.15 - 19.15, czwartek; 18.00-19.00
Instruktor: Mariusz Sobolewski
Opłata: 80 zł/mc (raz w tygodniu) i 120 zł/mc (dwa razy w tygodniu)

Capoeira jest to niesamowite połączenie tańca, muzyki, rytmu, sztuki walki, samoobrony, gimnastyki i akrobatyki. Przeciętny człowiek może natknąć się na Capoeira na różnego rodzaju imprezach gdzie jest ona prezentowana w formie pokazów, show czy otwartych zajęć. Widząc piękne akrobacje, taneczne ruchy zgrane z muzyką, okrężne kopnięcia oraz efektowne uniki łatwo jest dojść do prostego wniosku: to taniec nie mający nic wspólnego z walką realną. Capoeira jest ściśle związana z muzyką. Muzyka jest bardzo ważną jej częścią. Jest to specyficzna muzyka, którą gra się na tradycyjnych brazylijskich instrumentach (berimbau, atabaque, pandeiro, agogo, reco-reco). Muzyka ta nadaje tempo grze Capoeira oraz określa jej formę. Nauka gry na instrumentach oraz nauka tradycyjnych brazylijskich pieśni Capoeira jest elementem regularnych treningów Capoeira.