A A A A

Strona główna

Celem Wawerskiego Centrum Kultury Filii Falenica jest przede wszystkim budowanie nowej przestrzeni do realizacji różnorodnych działań kulturalnych skierowanych do mieszkańców dzielnicy Wawer, pobudzanie aktywności środowisk lokalnych bez względu na wiek, realizacja programu animacji i edukacji kulturalnej, współpraca z organizacjami pozarządowymi, budowanie dialogu międzykulturowego, propozycje działań artystycznych kierowanych do odbiorców mieszkających blisko centrum kultury w ramach programu „Bliski Wawer” w naszej Instytucji. W proponowanych projektach znajdują swoje kluczowe miejsce takie obszary jak: współpraca z dziećmi i młodzieżą, współpraca z seniorami, programy i projekty związane z wielokulturowością, kultywowanie tradycji i historii dzielnicy, warsztaty dla rodzin związane z ekologią i ochroną środowiska oraz propozycje integracji wśród pokoleniowej, rozwój wolontariatu.
WCK Filia Falenica jest jak dotychczas miejscem spotykania się mieszkańców i możliwości rozwijania wielu pomysłów i talentów, miejscem dzielenia się doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami z innymi.
Kulturoteka to miejsce kształtowania się więzi międzyludzkich, przestrzeń dla inicjowania projektów na rzecz rozwoju społeczności lokalnej i lokalnej tożsamości, to miejsce nastawione na rozwój. Nowa siedziba Kulturoteki pozwala nam poszerzyć ofertę kulturalną, oraz daje nam dodatkowe przestrzenie i możliwości ekspozycji obiektów z dziedziny malarstwa, grafiki, fotografii, rzeźby. Ważnym obszarem naszej działalności jest tworzenie nowych krótko i długoterminowych projektów wraz z partnerami, organizacjami pozarządowymi skierowanych do społeczności lokalnej. Nową przestrzeń budynku dzielimy z Biblioteką Publiczną, co umożliwia nam prowadzenie wspólnych, ciekawych przedsięwzięć w ramach proponowanej oferty kulturalnej. Podstawową wizją i priorytetem naszej placówki jest wpisanie się w strategię miasta st. Warszawy na lata 2020-2030 jeśli chodzi o wydarzenia kulturalne i integracyjne.
Ważnymi czynnikami strategii są:
1) Rozwój aktywności mieszkańców – to propozycja wspólnych działań wraz ze społecznością lokalną w myśl idei – razem tworzymy nasze miasto oraz wspólnie dbamy o siebie nawzajem. To różnego rodzaju imprezy plenerowe, tj. spotkania sąsiedzkie, gwiazdka sąsiedzka, wspólne projekty prowadzone wraz z mieszkańcami. Wykorzystanie sceny plenerowej oraz kameralnej na koncerty oraz spektakle dla dzieci i dorosłych.
2) Warszawa to miejsce przyjazne dla wszystkich – propozycje aktywnie spędzanego czasu wolnego blisko domu, propozycja obejmie liczne warsztaty dla całych rodzin pośród naszej społeczności lokalnej.
3) Warszawa to otwarta metropolia – w ramach tej strategii będziemy proponować, aby rozwijać nasz twórczy potencjał. Wspieramy lokalnych artystów, prezentujemy liczne wystawy sztuki. Chcemy przyciągnąć talenty i liderów, aby się wspólnie inspirować.
4) Rozwój wolontariatu –w Wawerskim Centrum Kultury Filia Falenica, od września
2019 r. są prowadzone działania, mające na celu rozwój wolontariatu w instytucji. Współpracujemy z młodzieżą 16 lat + i osobami dorosłymi. Wolontariusze wykonują działania związane z organizacją wydarzeń: pomagają w przygotowaniu sal, w tworzeniu dokumentacji fotograficznej i video wydarzeń kulturalnych oraz w obsłudze uczestników wydarzeń. Wspólnie z Biblioteką planujemy rozbudowę planu wolontariatu i połączenie wspólnych sił wolontariuszy WCK i Wolontariuszy z Biblioteki. Zgłaszające się osoby mają możliwość zdobycia doświadczenia oraz odpowiednich zaświadczeń, porozumienia o współpracy i ubezpieczenie NNW w ramach wolontariatu.
5) W naszej nowej siedzibie Kulturoteki chcemy uruchomić MAL – Miejsce Aktywności Lokalnej i tym samym udostępniać nasze przestrzenie na potrzeby społeczności lokalnej.

Serdecznie zapraszamy