Serwis korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Jeżeli chcesz zmienić ustawienia dotyczące cookies, możesz to zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Rozumiemy, że kontynuując przeglądanie naszej strony wyrażasz zgodę na użycie plików cookies

Czas na kulturę

GEN HIPOKRYZJI - Wywiad z GRZEGORZEM JARZYNĄ

Grzegorz Jarzyna, reżyser i dyrektor TR Warszawa: Żyjemy w systemie opartym na strachu i zniewoleniu. Jego istotą jest komercyjna eksploatacja konsumentów. Dzięki teatrowi możemy się z niego „wylogować”.

Kultura nadaje sens życiu

Wywiad z Elżbietą Dzikowską - podróżniczką, historykiem sztuki, sinologiem, reżyserem i autorką programów tv i radiowych

Wawer na Urzeczu

dr Łukasz Maurycy Stanaszek

Archiwum

Czekamy na Twoje pomysły!

verification code

Partnerzy

Logo Dzielnica Wawer
Logo Miasto Stołeczne Warszawa
Logo Rok Rzeki Wisły 2017
Logo Wiadomości Sąsiedzkie

XXII WAWERSKI PRZEGLĄD TAŃCA NOWOCZESNEGO - Regulamin

Data wydarzenia: 08.02.2018 15:52


XXII WAWERSKI PRZEGLĄD TAŃCA NOWOCZESNEGO - Regulamin

 

 Do pobronia karta zgłoszeniowa

 

XXII Wawerski Przegląd Tańca Nowoczesnego -  REGULAMIN

 

 1. ORGANIZATOR
  WCK FILIA „Marysin”
  ul. Korkowa 96, 04-519 Warszawa
  Tel./ fax 22 812 01 37, mail: marysin@wck-wawer.pl

  http://www.wck-wawer.pl/marysin/index

 1. TERMIN - 21 kwietnia 2018 r. (sobota)


3. MIEJSCE
Hala Sportowa przy Zespole Szkół nr 115, ul. Króla Maciusia 5, Warszawa

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

4.1    W Przeglądzie mogą uczestniczyć osoby biorące udział w zajęciach tańca          

          nowoczesnego w placówkach kulturalnych i oświatowych działających na  terenie  Warszawy.

 4.2   Za zespół przyjmuje się grupę minimum 5 tancerzy. Każdy tancerzy może  być w składzie  tylko 1 zespołu.

 4.3   W dniu Przeglądu zespół musi być reprezentowany przez minimum  5  zgłoszonych  zawodników

 4.4   Każdy zespół może zaprezentować tylko jeden układ choreograficzny trwający max  4  minuty.

 4.5   Zespoły będą występować w podziale na kategorie wiekowe.

  4.6   O przynależności do danej kategorii wiekowej i kolejności występu decyduje  organizator po napłynięciu zgłoszenia.

   4.7 Każdy uczestnik biorący udział w Przeglądzie musi posiadać dokument potwierdzający wiek. W  przypadku braku takiego dokumentu grozi dyskwalifikacja całego zespołu.

  4.8   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu - tzn. możliwości utworzenia  kategorii wiekowych po napłynięciu  i weryfikacji zgłoszeń [proponowane kategorie wiekowe: do 6 lat; 7-8 lat; 9-10 lat; 11-12 lat; 13-15 lat; 16-18 lat; OPEN].

        ZGŁOSZENIA

 • 5.1 Kartę zgłoszenia wg załączonego wzoru wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty startowej należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 9 marca 2018 r. go godz. 16:00* na adres email organizatora marysin@wck-wawer.pl lub faxem na numer 22 812 01 37
 • 5.2 Nie będą brane pod uwagę karty: wypełnione nieczytelnie, nie zawierające wszystkich danych, bez dołączonego potwierdzenia dokonania opłaty startowej, wysłane po 9 marca 2018 lub po wcześniejszym zamknięciu listy zgłoszeń przez organizatora*

    5.3* Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia  listy zgłoszeń, po przekroczeniu limitu obligującego do przeprowadzenia imprezy w ciągu jednego  dnia tj. 50 zespołów. Informacja o wcześniejszym zamknięciu listy zgłoszeń zostanie niezwłocznie   opublikowana na stronie www organizatora.

 1. OPŁATA STARTOWA
 • 6.1 Opłatę startową w wysokości 15 zł od osoby występującej w zespole należy wpłacić na konto

           WCK FILIA „Marysin”,04-519 Warszawa, ul. Korkowa 96                                                                                  

           Nr 02 1240 6159 1111 0010 5878 9611
           W tytule przelewu wpisując  „Opłata startowa – nazwa placówki zgłaszającej, ilość zespołów,  łączna ilość dzieci.”       

 • 6.2 W przypadku konieczności wystawienia faktury informacja winna być zamieszczona na karcie zgłoszenia.                                  
 • 6.3 Opłata startowa jest bezzwrotna, nie może być przeniesiona na inny zespół i nie jest zwracana  w przypadku nieobecności uczestnika lub zespołu podczas XXII Wawerskiego Przeglądu Tańca.
 • 6.4 W dniu Przeglądu opłaty startowe nie będą przyjmowane.

 

 1. SĘDZIOWIE

     7.1 Zespoły będzie oceniała 3-osobowa Komisja Sędziowska zaproszona przez organizatora.

 • 7.2 Decyzje Komisji Sędziowskiej są ostateczne i niepodważalne.

 

 1. NAGRODY
 • 8.1  Komisja Sędziowska przyzna Nagrody i Wyróżnienia w danej kategorii wiekowej.
 • 8.2  Wszystkie zespoły uczestniczące w Przeglądzie otrzymają dyplomy.

 9. INFORMACJE DODATKOWE

 • 9.1 Organizator zapewnia sprzęt odtwarzający i nagłaśniający. Opiekunowie zespołów  tanecznych są zobowiązani do przygotowania nagrań w dobrej jakości tylko i wyłącznie  w   formacie CD-Audio.
 • 9.2 Organizator zapewnia bezpłatny wstęp dla publiczności.
 • 9.3 Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach.
 • 9.4 Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami Przeglądu.
 • 9.5 Uczestnicy Przeglądu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ.  obowiązujących w hali. 
 • 9.6 Prowadzenie reklamy w każdej postaci jest dozwolone po otrzymaniu pisemnej zgody organizatora. 
 • 9.7 Koszty przejazdu i ubezpieczenia pokrywają uczestnicy lub instytucje delegujące.
 • 9.8 Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
 • 9.9  Przesłanie karty zgłoszenia na XXII Wawerski Przegląd Tańca Nowoczesnego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Organizatora oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Wawerskie Centrum Kultury Filię „MARYSIN”,  który jest ich administratorem (ustawa o ochronie danych osobowych Dz. U. 2016 poz. 922) Listy uczestników zawierające dane w zakresie <imię, nazwisko, kategoria wiekowa, szkoła, lub placówka pozaszkolna wykorzystane będą do celów organizacji przeglądu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w przeglądzie. Wizerunek osób przebywających podczas imprezy może zostać utrwalony a następnie  rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz  promocyjnych i zostać umieszczony na stronach internetowych Wawerskiego Centrum Kultury Filii „MARYSIN” , Facebooku oraz w prasie lokalnej. Inne udostępnianie  danych nie jest przewidywane. Osobie, której dotyczą dane, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawienia.
 1. PROGRAM IMPREZY
 • 10.1 Organizator zastrzega sobie prawo opracowania dokładnego programu  Przeglądu po napłynięciu zgłoszeń.
 • 10.2 Szczegółowy program Przeglądu zostanie opublikowany na stronie internetowej  http://www.wck-wawer.pl/marysin/index najpóźniej w dniu   6 kwietnia 2018 r. 
 • 10.3 Wstępny Program Imprezy:
  godz. 9:00 – 9:30 - rejestracja zespołów
             godz. 10:00 – Rozpoczęcie XXII Wawerskiego Przeglądu Tańca Nowoczesnego
             ok. godz. 15:30 – 16:00 – rozdanie nagród

 

UWAGA!!! Przesłanie karty zgłoszenia na XXII Wawerski Przegląd Tańca Nowoczesnego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na filmowanie i fotografowanie Przeglądu przez organizatora oraz na nieodpłatne wykorzystanie materiału z imprezy oraz danych osobowych uczestników w zakresie: imię, nazwisko, wiek przez organizatora i media.