Serwis korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Jeżeli chcesz zmienić ustawienia dotyczące cookies, możesz to zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Rozumiemy, że kontynuując przeglądanie naszej strony wyrażasz zgodę na użycie plików cookies

Czas na kulturę

Wawer na Urzeczu - dr Łukasz Maurycy Stanaszek

Dawne osiedla położone wzdłuż tzw. linii otwockiej, których czytelną pozostałością są wdzięcznie brzmiące nazwy kolejowych stacji począwszy od Wawra aż po Otwock, rzadko kiedy kojarzą się z Wisłą oraz z Urzeczem, regionem etnograficznym ściśle związanym z

GEN HIPOKRYZJI - Wywiad z GRZEGORZEM JARZYNĄ

Grzegorz Jarzyna, reżyser i dyrektor TR Warszawa: Żyjemy w systemie opartym na strachu i zniewoleniu. Jego istotą jest komercyjna eksploatacja konsumentów. Dzięki teatrowi możemy się z niego „wylogować”.

Kultura nadaje sens życiu

Wywiad z Elżbietą Dzikowską - podróżniczką, historykiem sztuki, sinologiem, reżyserem i autorką programów tv i radiowych

Archiwum

Czekamy na Twoje pomysły!

verification code

Partnerzy

Logo Dzielnica Wawer
Logo Miasto Stołeczne Warszawa
Logo Rok Rzeki Wisły 2017
Logo Wiadomości Sąsiedzkie

XXII WAWERSKI PRZEGLĄD TAŃCA NOWOCZESNEGO - Lista zgłoszeń zamknięta

Data wydarzenia: 04.04.2018 15:02


XXII WAWERSKI PRZEGLĄD TAŃCA NOWOCZESNEGO - Lista zgłoszeń zamknięta

 UWAGA ! LISTA ZGŁOSZEŃ ZAMKNIĘTA - 27.02.2018 GODZ. 15.30

 Do pobronia karta zgłoszeniowa

 

XXII Wawerski Przegląd Tańca Nowoczesnego -  REGULAMIN

 

 1. ORGANIZATOR
  WCK FILIA „Marysin”
  ul. Korkowa 96, 04-519 Warszawa
  Tel./ fax 22 812 01 37, mail: marysin@wck-wawer.pl

  http://www.wck-wawer.pl/marysin/index

 1. TERMIN - 21 kwietnia 2018 r. (sobota)


3. MIEJSCE
Hala Sportowa przy Zespole Szkół nr 115, ul. Króla Maciusia 5, Warszawa

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

4.1    W Przeglądzie mogą uczestniczyć osoby biorące udział w zajęciach tańca          

          nowoczesnego w placówkach kulturalnych i oświatowych działających na  terenie  Warszawy.

 4.2   Za zespół przyjmuje się grupę minimum 5 tancerzy. Każdy tancerzy może  być w składzie  tylko 1 zespołu.

 4.3   W dniu Przeglądu zespół musi być reprezentowany przez minimum  5  zgłoszonych  zawodników

 4.4   Każdy zespół może zaprezentować tylko jeden układ choreograficzny trwający max  4  minuty.

 4.5   Zespoły będą występować w podziale na kategorie wiekowe.

  4.6   O przynależności do danej kategorii wiekowej i kolejności występu decyduje  organizator po napłynięciu zgłoszenia.

   4.7 Każdy uczestnik biorący udział w Przeglądzie musi posiadać dokument potwierdzający wiek. W  przypadku braku takiego dokumentu grozi dyskwalifikacja całego zespołu.

  4.8   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu - tzn. możliwości utworzenia  kategorii wiekowych po napłynięciu  i weryfikacji zgłoszeń [proponowane kategorie wiekowe: do 6 lat; 7-8 lat; 9-10 lat; 11-12 lat; 13-15 lat; 16-18 lat; OPEN].

        ZGŁOSZENIA

 • 5.1 Kartę zgłoszenia wg załączonego wzoru wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty startowej należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 9 marca 2018 r. go godz. 16:00* na adres email organizatora marysin@wck-wawer.pl lub faxem na numer 22 812 01 37
 • 5.2 Nie będą brane pod uwagę karty: wypełnione nieczytelnie, nie zawierające wszystkich danych, bez dołączonego potwierdzenia dokonania opłaty startowej, wysłane po 9 marca 2018 lub po wcześniejszym zamknięciu listy zgłoszeń przez organizatora*

    5.3* Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia  listy zgłoszeń, po przekroczeniu limitu obligującego do przeprowadzenia imprezy w ciągu jednego  dnia tj. 50 zespołów. Informacja o wcześniejszym zamknięciu listy zgłoszeń zostanie niezwłocznie   opublikowana na stronie www organizatora.

 1. OPŁATA STARTOWA
 • 6.1 Opłatę startową w wysokości 15 zł od osoby występującej w zespole należy wpłacić na konto

           WCK FILIA „Marysin”,04-519 Warszawa, ul. Korkowa 96                                                                                  

           Nr 02 1240 6159 1111 0010 5878 9611
           W tytule przelewu wpisując  „Opłata startowa – nazwa placówki zgłaszającej, ilość zespołów,  łączna ilość dzieci.”       

 • 6.2 W przypadku konieczności wystawienia faktury informacja winna być zamieszczona na karcie zgłoszenia.                                  
 • 6.3 Opłata startowa jest bezzwrotna, nie może być przeniesiona na inny zespół i nie jest zwracana  w przypadku nieobecności uczestnika lub zespołu podczas XXII Wawerskiego Przeglądu Tańca.
 • 6.4 W dniu Przeglądu opłaty startowe nie będą przyjmowane.

 

 1. SĘDZIOWIE

     7.1 Zespoły będzie oceniała 3-osobowa Komisja Sędziowska zaproszona przez organizatora.

 • 7.2 Decyzje Komisji Sędziowskiej są ostateczne i niepodważalne.

 

 1. NAGRODY
 • 8.1  Komisja Sędziowska przyzna Nagrody i Wyróżnienia w danej kategorii wiekowej.
 • 8.2  Wszystkie zespoły uczestniczące w Przeglądzie otrzymają dyplomy.

 9. INFORMACJE DODATKOWE

 • 9.1 Organizator zapewnia sprzęt odtwarzający i nagłaśniający. Opiekunowie zespołów  tanecznych są zobowiązani do przygotowania nagrań w dobrej jakości tylko i wyłącznie  w   formacie CD-Audio.
 • 9.2 Organizator zapewnia bezpłatny wstęp dla publiczności.
 • 9.3 Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach.
 • 9.4 Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami Przeglądu.
 • 9.5 Uczestnicy Przeglądu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ.  obowiązujących w hali. 
 • 9.6 Prowadzenie reklamy w każdej postaci jest dozwolone po otrzymaniu pisemnej zgody organizatora. 
 • 9.7 Koszty przejazdu i ubezpieczenia pokrywają uczestnicy lub instytucje delegujące.
 • 9.8 Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
 • 9.9  Przesłanie karty zgłoszenia na XXII Wawerski Przegląd Tańca Nowoczesnego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Organizatora oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Wawerskie Centrum Kultury Filię „MARYSIN”,  który jest ich administratorem (ustawa o ochronie danych osobowych Dz. U. 2016 poz. 922) Listy uczestników zawierające dane w zakresie <imię, nazwisko, kategoria wiekowa, szkoła, lub placówka pozaszkolna wykorzystane będą do celów organizacji przeglądu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w przeglądzie. Wizerunek osób przebywających podczas imprezy może zostać utrwalony a następnie  rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz  promocyjnych i zostać umieszczony na stronach internetowych Wawerskiego Centrum Kultury Filii „MARYSIN” , Facebooku oraz w prasie lokalnej. Inne udostępnianie  danych nie jest przewidywane. Osobie, której dotyczą dane, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawienia.
 1. PROGRAM IMPREZY
 • 10.1 Organizator zastrzega sobie prawo opracowania dokładnego programu  Przeglądu po napłynięciu zgłoszeń.
 • 10.2 Szczegółowy program Przeglądu zostanie opublikowany na stronie internetowej  http://www.wck-wawer.pl/marysin/index najpóźniej w dniu   6 kwietnia 2018 r. 
 • 10.3 Wstępny Program Imprezy:
  godz. 9:00 – 9:30 - rejestracja zespołów
             godz. 10:00 – Rozpoczęcie XXII Wawerskiego Przeglądu Tańca Nowoczesnego
             ok. godz. 15:30 – 16:00 – rozdanie nagród

 

UWAGA!!! Przesłanie karty zgłoszenia na XXII Wawerski Przegląd Tańca Nowoczesnego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na filmowanie i fotografowanie Przeglądu przez organizatora oraz na nieodpłatne wykorzystanie materiału z imprezy oraz danych osobowych uczestników w zakresie: imię, nazwisko, wiek przez organizatora i media.